Internkontroll og konflikter

Noen ganger kommer kunnskap og teori i veien for praksis. Eller teori kommer i veien for en annen teori. Slik som internkontrollen hos Direktoratet for Økonomistyring: Ivrige medarbeidere kan lede til konflikter og noen ganger skulle man hatt noen til å hjelpe Read More