Noen ganger kommer kunnskap og teori i veien for praksis. Eller teori kommer i veien for en annen teori.

Slik som internkontrollen hos Direktoratet for Økonomistyring:

Ivrige medarbeidere kan lede til konflikter og noen ganger skulle man hatt noen til å hjelpe med konfliktmekling der og da. Over så er jo dette satt veldig på spissen, men teori og praksis som krasjer. Men hva med i virkeligheten?

Hva om man har en konfliktsky mellomleder og en pågående og engasjert medarbeider som trår utenfor sine grenser, eller kanskje overstyrer ordentlig? Eller man har to medarbeidere som bare ikke klarer å finne ut hvordan de kan jobbe godt sammen, men jobbe sammen?

Heldigvis trenger ikke du som leder å alltid håndtere dette alene: Du kan hente inn ekstern fagkunnskap og hjelp til konflikthåndtering. I Rogaland er det et selskap som jobber nasjonalt (Norge) og som kan hjelpe med konfliktmekling  og -håndtering.

Hva slags konflikter har du opplevd i arbeidslivet? Kommenter under (men ikke nevn navn eller selskapsnavn)