Konkurransefortrinn gjennom bedre konflikthåndtering?

Konflikthåndtering på jobbenJa, og det er ikke bare på ett felt: Ved å ha god konflikthåndtering på jobben og konfliktløsning som en del av bedriftens kultur og verktøykasse, så fører det med seg bedre miljø, bedre effektivitet og gjennom det bedre konkurransefortrinn.

Som videoen oppsummerer:

  1. faglighet og konkurransefortrinn
  2. trygghet og rettferdighet
  3. bedre psykisk helse og trivsel
  4. færre sykemeldinger
  5. mindre motvilje og sabotasje blant bedriftens ansatte

Altså: Konflikter som tas hånd om, og helst på så tidlig stadium som mulig, fører til at mennesker i din bedrift kan bruke sin tid og energi på å bli ennå flinkere rent faglig – og dermed gi din bedrift større konkurranseevne.

Alle vet hvor mye energi som går med til å tenke på og opptre i en konflikt. Det er utmattende. Tennk at du får vekk alle store konflikter, og også redusert de små til å bli færre og mindre. Ringvirkningene av dette er store.

Det gir mer trygghet i jobbdagen, og oftest bedre psykisk helse og trivsel. Resultatet er færre sykemeldinger, bedre effektivitet på jobben og mer glede. Dette motvirker medarbeidernes bevisste eller ubevisste motvilje «mot ledelsen», og fører til at alle yter bedre.

Har du opplevd at høyt konfliktnivå på en jobb har ført til dårligere miljø og mindre effektiv jobbhverdag? Hva var evt. løsningen for deg? 

 

Internkontroll og konflikter

Noen ganger kommer kunnskap og teori i veien for praksis. Eller teori kommer i veien for en annen teori.

Slik som internkontrollen hos Direktoratet for Økonomistyring:

Ivrige medarbeidere kan lede til konflikter og noen ganger skulle man hatt noen til å hjelpe med konfliktmekling der og da. Over så er jo dette satt veldig på spissen, men teori og praksis som krasjer. Men hva med i virkeligheten?

Hva om man har en konfliktsky mellomleder og en pågående og engasjert medarbeider som trår utenfor sine grenser, eller kanskje overstyrer ordentlig? Eller man har to medarbeidere som bare ikke klarer å finne ut hvordan de kan jobbe godt sammen, men jobbe sammen?

Heldigvis trenger ikke du som leder å alltid håndtere dette alene: Du kan hente inn ekstern fagkunnskap og hjelp til konflikthåndtering. I Rogaland er det et selskap som jobber nasjonalt (Norge) og som kan hjelpe med konfliktmekling  og -håndtering.

Hva slags konflikter har du opplevd i arbeidslivet? Kommenter under (men ikke nevn navn eller selskapsnavn)